000 00825nam a22002657a 4500
005 20160928120125.0
040 _aLIBVIBM
041 _arus
080 _aLT691.32
100 _aТа Минь Хоанг
242 _aBê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh
245 1 _aМелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина
_cТа Минь Хоанг
260 _aМ.,
_c2001
300 _a162 cтр
_c29 cm
490 _aLưu trữ
500 _a503 b báo cáo tóm tắt
520 _aGiới thiệu về bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh
653 _aBê tông
653 _aBê tông hạt mịn
653 _aCao lanh
653 _aPhụ gia meta cao lanh
852 _bTiếng Nga
_j00503
852 _bTiếng Việt
_j00503
942 _cRUS
999 _c660
_d660