000 00671nam a22002057a 4500
005 20160928120124.0
040 _aLIBVIBM
041 _avie
080 _aLT 691
245 0 _aBản vẽ thi công phần xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu
_n18 bản vẽ
260 _aH. :
_bViện vật liệu xây dựng
300 _a18 Tr.
_c29 cm
490 _aLưu trữ
500 _aBản vẽ
520 _aGiới thiệu xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu
653 _aBản vẽ nhà chế biến nguyên liệu
653 _aNhà chế biến nguyên liệu
852 _bTiếng Việt
_j00251
942 _cVIE
999 _c572
_d572