000 00538nam a22001937a 4500
005 20160928120135.0
040 _aLIBVIBM
041 _avie
080 _aLT666.11
245 0 _aTổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học
300 _a11 bản vẽ
_c28 cm
490 _aLưu trữ
500 _aBản vẽ
520 _aTổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học
653 _aThủy tinh
653 _aThủy tinh quang học
852 _bTiếng Việt
_j00287
942 _cVIE
999 _c1636
_d1636