Sách mới

| Chọn nhan đề để:
An toàn nổ. Yêu cầu chung TCVN 3255- 79

Tác giả: -- Cục phòng cháy chữa cháy Bộ nội vụ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn . Đặt mượn
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng

Tác giả: Lương, Đức Long.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh . Đặt mượn
Cẩm nang kinh tế xây dựng. Định mức và đơn giá xây dựng cơ bản lập dự toán công trình xây dựng quản lý dư án và thanh quyết toán vốn đầu tư

Tác giả: -- Tủ sách kinh tế xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Cơ sở giải tích toán học

Tác giả: G.M. Fichtengôn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1972Trạng thái: Không có ĐKCB Đặt mượn
Cơ sở giải tích toán học T. 1

Tác giả: G.M. Fichtengôn; Hoàng, Hữu Đường; Nguyễn, Hữu Ngự.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Cơ sở giải tích toán học: T2

Tác giả: G.M. Fichtegôn; Hoàng, Hữu Như; Phan, Văn Hạp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp , 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Hướng dãn lập định mức đơn giá- Dự toán- Giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT 2000

Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây Dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) . Đặt mượn
Mô hình toán của các bài toán xây dựng và phương pháp tính, nghiên cứu

Tác giả: V.V. Karpov.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1999Nhan đề dịch: Mô hình toán các bài tập ngành xây dựng và phương pháp tính khi nghiên cứu.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga . Đặt mượn
Phương pháp toán học trong điều khiến tối ưu Trần cao Nguyên và Nguyễn tùng Dương dịch

Tác giả: BÔNCHIANXKI. V. G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Khoa học và kĩ thuật, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) . Đặt mượn
Sơ đồ lắp đặt toàn bộ thiết bị lò ủ thủy tinh Bao gồm 23 bản vẽ

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh . Đặt mượn
TCVN 2096-1:2015 Sơn và Vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn . Đặt mượn
TCVN 7368 : 2004.Kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính an toàn nhiều lớp - phương pháp thử độ bền va đập

Ấn bản: Xuất bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Đặt mượn
Thiết kế và tính toán đập

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Trung Quốc., 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho từ điển . Đặt mượn
Tính toán và cấu tạo nhà lắp ghép nhiều tầng: T2 Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Thế Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Tính toán về thành phần nguyên tố hóa học của các hỗn hợp nguyên liệu

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1958Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh . Đặt mượn
Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam T.9 : Bảo vệ công trình, an toàn vệ sinh môi trường

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn . Đặt mượn
Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây Dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) . Đặt mượn
Vật liệu compozit cơ học và tính toán kết cấu

Tác giả: Trần, Ích Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) . Đặt mượn
Ý nghĩa quan trọng của việc phối hợp xưởng sứ và cách tính toán noa theo thành phần khoáng

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh . Đặt mượn