Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng

Tác giả: Võ, Hữu Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Các bài báo nói về men bằng tiếng Đức

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng Phần công nghệ

Tác giả: Võ, Hữu Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Máy trộn thùng sắt phi 700

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Bản liệt kê các văn bản pháp lý để thiết kế xưởng thủy tinh quang học

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Tác giả: Nguyễn Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Thiết kế sơ bộ xưởng phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu vật liệu xây dựng công trình số 087

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Ống khói phi 280

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Báo cáo chuyên đề nguyên liệu khoáng làm đá ốp lát Nghiên cứu tình hình phân bổ khoáng sản làm VLXD có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Bản vẽ thi công phần xây dựng nhà ban kiến thiết, bảo vệ kho dụng cụ

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Hồ sơ nền lò luyện thiếc pise MgO

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Hội nghị quốc tế lần thứ ba về lò tunen

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: M., 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Tổng mặt bằng tường rào

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

15. Phương án triển khai sản xuất các chất kết dính cấp thấp

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viên vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

16. Báo cáo kết quả nghiên cứu sản xuất thử mẫu công nghệ làm xi măng pooclăng tại Điện Biên- Lai Châu

Tác giả: Tạ, Văn Khao.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

17. Dự thảo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất xi măng lò đứng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

18. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

19. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng 3 tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ đến năm 2005(T.P Hồ Chí Minh - Đồng Nai-Bà Rịa Vũng Tàu) . Phụ lục I : Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 3 tỉnh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2005

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

20. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa samôt từ cao lanh tấn mài Quảng Ninh phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .