Tìm thấy 447 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng

Tác giả: Võ, Hữu Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng Phần công nghệ

Tác giả: Võ, Hữu Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Tác giả: Nguyễn Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Báo cáo chuyên đề nguyên liệu khoáng làm đá ốp lát Nghiên cứu tình hình phân bổ khoáng sản làm VLXD có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Hồ sơ nền lò luyện thiếc pise MgO

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Báo cáo kết quả nghiên cứu sản xuất thử mẫu công nghệ làm xi măng pooclăng tại Điện Biên- Lai Châu

Tác giả: Tạ, Văn Khao.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. TCVN 6069:1995 Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt yêu cầu kỹ thuật

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

8. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Báo caó kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ đá phun trào núi lửa Chín Nghĩa- Phú Yên làm phụ gia cho xi măng poóc lăng Hoàng Thạch

Tác giả: Lê, Thị Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2010

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2010

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2010. Phụ lục I : Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

15. Báo cáo kết quả dự án : "Điều tra lập hệ thống dữ liệu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng" đến năm1998

Tác giả: Vũ, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

16. Báo cáo kết quả đề tài : Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

Tác giả: Thái, Duy Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

17. Báo cáo kết quả đề tài : Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và sử dụng phụ gia trợ nghiền nguyên liệu xi măng Mã số : RD 9729

Tác giả: Nguyễn, Thanh Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

18. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam : Vật liệu chịu lửa Alumo Silicat phương pháp phân tích hóa học.Mã số : 9712

Tác giả: Vương, Thiệu Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

19. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng

Tác giả: Lương, Đức Long.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

20. Báo cáo kết quả :"Nghiên cứu thăm dò công nghệ chế tạo chất phản nhiệt cho sơn chống nóng tường ngoài"

Tác giả: Cao, Tiến Phú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .