Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi - crom dùng cho zôn nung lò quay nung clinke trên cơ sở nguyên l;iệu trong nước

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Xưởng sản xuất thực ngiệm gạch chịu lửa kiềm tính manhêdi 150T/N

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhêdi crôm

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa cacbuasilich(sic) làm tấm kê,. trụ đỡ cho các lò công nghiệp"

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu kỹ thuật, sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-crôm dùng cho zôn nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở nguyên liệu trong nước

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao phân liên kết alumốt phốtphát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa Đồng Nai công suất 13.200 tấn/năm. Phần II: bản vẽ

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa Đồng Nai công suất: 12600 tấn/năm . Phần I: thuyết minh

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .