Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2000( báo cáo tóm tắt)

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Vịên Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2000

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Chương trình xi măng 26A đề tài : Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất manhehy droxýt làm nguyên liệu cho vật liêu chịu lửa kiềm tính từ nước ót và đônhômit (26A01 - 02 C)

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010. Phụ lục 2: Thống kê các cơ sở sản xuất VLXD chủ yếu thuộc đồng bằng sông Hồng do quốc doanh quản lý

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010. Phụ lục 1: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng Đồng bằng sông Hồng

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất manhehydrôxyt làm nguyên liệu cho vật liệu chịu lửa kiềm tính

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Dự án qui hoạch vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2000

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .