Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Công trình số 049 xưởng thực nghiệm thuỷ tinh quang học

Tác giả: -- Tổng cục hoá chất

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

82. Bản vẽ thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

83. Công trình số 049 xưởng thực nghiệm thuỷ tinh quang học

Tác giả: -- Tổng cục hoá chất

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

84. Tài liệu nghiên cứu xi măng nhôm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

85. Báo cáo sơ kết quý I/1971 của đề tài xi măng nhôm

Tác giả: Nguyễn, Thế Khang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

86. Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đất đá silic phi liệt thượng chiều,hạ chiều làm phụ gia thuỷ cho công nghiệp xi măng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

87. Ảnh hưởng của lượng phụ gia thạch cao và mức độ nghiền mịn xi măng, vôi , xỉ, đối với hoạt tính của xi măng đó Tài liệu dịch

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

88. Sổ thí nghiệm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

89. Sổ thí nghiệm

Tác giả: Nguyễn, Văn Hinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

90. Sổ thí nghiệm

Tác giả: Trần, Thị Hảo.

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

91. Sổ thí nghiệm

Tác giả: Lê, Thị Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

92. Thí nghiệm vật liệu chống thấm mái bằng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

93. Hợp đồng sản xuất bê tông

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

94. Tổng kết công tác thực nghiệm bán sản xuất nhũ tương bitum cao su

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

95. Xí nghiệp sản xuất nhũ tương bitum cao su

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

96. Đề cương nghiên cứu KHKT vật liệu chống thấm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

97. Tối ưu hoá quá trình hình thành dung dịch cao su bitum

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

98. Kết quả nghiên cứu vật liệu chống thấm bitum :Hội đồng thử nghiệm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

99. Thiết kế nội bộ dây chuyền công nghệ sản xuất nhũ tương 100T/năm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

100. Báo cáo kết quả nghiên cứu vật liệu chống thấm mái bằng từ nhũ tương bitum cao su

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .