Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Các sứ cách điện có chân vịt kiểu đế, có cốt thép dùng cho các thiết bị bên ngoài có điện thế 3-220 Kv Tiêu chuẩn bằng tiếng Nga 8608-57

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

142. Các phương pháp xác định độ bền điện và góc trong chỉ tổn thất điện trở vơi tần số 50 hs và điện trở riêng bằng điện kế Tiêu chuẩn tiếng Nga 6433-52

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

143. Sứ cách điện có chân vịt thẳng cao sóng Tiêu chuẩn tiếng Nga 1232-53

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

144. Các phương pháp xác định độ chịu ẩm và độ chịu nước

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

145. Sứ cách điện

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

146. Sứ cách điện có treo thẳng, cao sóng

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

147. Báo cáo công tác nghiên cứu vật liệu của nhà máy sứ cách điện Nam Kinh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1961Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

148. Báo cáo đề tài sứ cách điện

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

149. Kết quả sơ bộ về đá Sít Quảng Ninh

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

150. Báo cáo về xây gạch thí nghiệm Mg-Cr vào lò quay nung clinker xi măng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

151. Hồ sơ theo dõi gạch Mg- Cr xấy thí nghiệm vào lò quay clinkerxi măng số 2

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

152. Sở kết nghiên cứu gạch Mg - Cr không nung năm 1965 Bản báo cáo chi tiết quá trình nghiên cứu và sử dụng tại lò quay nung ở Hải Phòng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

153. Nhu cầu về vật liệu chịu lửa ở trong nước

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

154. Báo cáo nghiên cứu gạch magnesie - chrome không nung năm1965

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

155. Báo cáo sử dụng gạch manhêdi crôm thí nghiệm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

156. Báo cáo kết quả nghiên cứu chế tạo spinell MgCr2O4

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

157. Sơ kết nghiên cứu đợt 1gạch Mg - Cr không nung Báo cáo của từng đợt

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

158. Sơ kết đợt sản xuất gạch magnesie - chrome

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

159. Thiết kế sơ bộ dây truyền công nghệ sản xuất gạch Mg - Cr không nung phục vụ trước mắt

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

160. Báo cáo tổng kết nghiên cứu gạch magnesie chrome không nung

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .