Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Tóm tắt kết quả sơ bộ về điều tra đá sít Quảng Ninh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

122. Nghiên cứu sản xuất thử

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

123. Đề tài nghiên cứu khoa học dùng đá sít tầng than nghiên cứu làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Phan, Minh Phát.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

124. Sổ ghi số liệu đá sít

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

125. Đá sít vật liệu chịu lửa cấp thấp

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

126. Kết quả thí nghiệm 5B

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

127. Sơ kết tình hình nghiện cứu sử dụng đá shiste

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

128. Sơ kết tình hình nghiên cứu sử dụng đá shiste

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

129. Đá shiste Quảng Ninh

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

130. Khuôn điện ống sứ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

131. Sản xuất sứ Bougie máy nổ ôtô của Tiệp

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

132. Đề án nghiên cứu sứ Bougie

Tác giả: -- Viện hoá học công nghiệp

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

133. Không có nhan đề

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: Không có ĐKCB

134. Hồ sơ nghiên cứu sứ cách điện

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

135. Tài liệu tham khảo về sứ cách điện

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

136. Sứ cách điện ISOLATEURS Tài liệu bằng tiếng Pháp

Tác giả: -- Tổng cục bưu điện

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

137. Điện trở xuất cứng -Các phương pháp xác định độ bền điện và góc trong chỉ tổn thất điện xuất với tần số 50 hs và điện trở riêng -bằng điện kế Tiêu chuẩn Nga 6433-52

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

138. Báo cáo công tác nghiên cứu vật liệu của nhà máy sứ cách điện Nam Kinh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1960Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

139. Đề án nghiên cứu sứ bourgie

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

140. Sứ cách điện

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .