Tìm thấy 65 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Vật lý xây dựng. P1: Nhiệt và khí hậu

Tác giả: Phạm, Ngọc Đăng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

2. Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên phân tích hóa học vật liệu xây dựng

Tác giả: Vương, Thiệu Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

3. Cẩm nang kinh tế xây dựng. Định mức và đơn giá xây dựng cơ bản lập dự toán công trình xây dựng quản lý dư án và thanh quyết toán vốn đầu tư

Tác giả: -- Tủ sách kinh tế xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

4. Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên cơ lý xi măng

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

5. Định mức dự toán xây dựng cấp thóat nước(ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-BXD ngày 25/9/1999 của bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tác giả: -- Bộ Xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

6. Bố cục vườn công viên

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

7. Các bộ định mức dự toán trong xây dựng cơ bản

Tác giả: -- Kinh tế xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

8. Giáo trình kỹ thuật sản xuất gốm xây dựng

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

9. Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

10. Dân số và nhà ở đô thị Việt Nam

Tác giả: Phạm, Văn Trình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

11. Định mức vật tư trong xây dựng cơ bản

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

12. Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Thiệu Xuân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây Dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

13. Giáo trình kỹ thuật sản xuất thuỷ tinh

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

14. Xi măng, cát, đá dăm, sỏi, bê tông, vữa xây dựng và gạch gói:T1

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

15. Công nghệ xây dựng nhà ở cho các nước đang phát triển

Tác giả: Jorje Acevedo Catá.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Hội kết cấu và công nghệ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

16. Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

17. Hội khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam: chặng đường 20 năm 1982- 2002

Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

18. Hướng dãn lập định mức đơn giá- Dự toán- Giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT 2000

Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

19. Kỹ thuật chế tạo phụ tùng máy nổ trong máy xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Văn Tính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

20. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995- 1999

Tác giả: -- Viện Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .