Tìm thấy 103 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. TCVN 6069:1995 Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt yêu cầu kỹ thuật

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

2. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa samôt từ cao lanh tấn mài Quảng Ninh phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Tuyển tập các công trìnhnghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1984-1994

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Tuyển tập các công trìnhnghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1984-1994

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Tìm hiểu tình hình khu vực có bột mầu xanh ở Ngọc Lạc

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Phiếu phân tích xi măng +bột màu

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Đề tài: 26.02.03.05a. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghiệp gốm xây dựng trên cơ sở Silicat Zircon Việt Nam

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Đề tài: 26.02.03.01b. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa Samôt S4 từ cao lanh Tân Mai(Quảng Ninh) phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Đề tài : 26.02.07.03 Sự hình thành hệ thống giá bán buôn vật tư xi măng và hiệu quả kinh tế của nó qua tổ chức cung ứng chuyên ngành Báo cáo tóm tắt

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Bột màu vàng Hà Trung 1971

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1978 - 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Hội thảo khoa học triển khai tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Tài liệu lớp bồi dưỡng khoa học công nghệ. Tối ưu hoá công nghệ chuẩn bị nguyên liệu và bảo vệ môi trường sạch trong công nghiệp xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Hội vật liệu xây dựng Việt Nam, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Tài liệu phân tích kiểm nghiệm - 6 - Đá đúc bazan

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1969-1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụlục: Thống kê mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn Bình Phước

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

15. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm2020 (báo cáo chính)

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Vũng tàu : Sở xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

16. Bản vẽ chế tạo máy rung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

17. Lò đứng thí nghiệm phần lắp đặt và chế tạo thiết bị cơ khí, thiết bị lò và thiết bị đo lường

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

18. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thủy tinh quang học và vật liệu xây dựng phần công nghệ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

19. Bản vẽ thi công hệ thống thu sét

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

20. Bản vẽ thi công phần cấp thải nước

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .