Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng (Phần IV) Phần IV: Sổ tay - Quy trình công nghệ sản xuất một số vật liệu

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng (Phần II) Phần II: Tiêu chuẩn cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật đối với tro xỉ nhi

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng (Phần III) Phần III: Sổ tay - Quy trình công nghệ xử lý tro xỉ nhiệt điện

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng, mã số : RD 41 - 09. Phần 4 : Sổ tay quy trình công nghệ sản xuất một số vật liệu xây dựng

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng, mã số : RD 41 - 09. Phần 3 : Sổ tay quy trình công nghệ xử lý tro xỉ nhiệt điện đốt than

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn khử lưu huỳnh (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng, mã số : RD 41 - 09. Phần 2 : Yêu cầu kỹ thuật đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Báo cáo tổng kết đề tài. Mã số RD 41 - 09. Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật Liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Báo cáo tổng kết đề tài. Mã số: RD 41 - 09. Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn (CFBC) sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả: TS. Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn: Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nha - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo

Tác giả: Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Báo cáo dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCXDVN 397- 2007 : Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của VLXD, mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử

Tác giả: Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Quy trình nghiền xi măng tạo thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng tại dây chuyền nghiền xi măng 2 ( Z2 ) Công ty xi măng Hoàng Thạch . Đề tài 30 - 4

Tác giả: Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Báo cáo kết quả đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiền xi măng tạo thành phần hạt hợp lý cải thiện chất lượng xi măng . Mã số: RD 30 - 04

Tác giả: Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Báo cáo kết quả phần thứ nhất đề tài RD: 70. Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải của cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng

Tác giả: Lê, Đình Tư; Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .