Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi - crom dùng cho zôn nung lò quay nung clinke trên cơ sở nguyên l;iệu trong nước

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

82. Tìm hiểu tình hình khu vực có bột mầu xanh ở Ngọc Lạc

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

83. Phiếu phân tích xi măng +bột màu

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

84. Báo cáo kết quả nghiên cứu bột màu xanh tự nhiên -đá chông Hà Sơn Bình

Tác giả: Nguyễn, Minh Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

85. Báo cáo khoa học nhan đề sản xuất bột màu netramarin

Tác giả: Lê, Doãn Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

86. Báo cáo kết quả nghiên cứu kỹ thuật sản xuất bột màu

Tác giả: Lê, Doãn Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

87. Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật đá đúc -bazan

Tác giả: Văn Xích.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

88. Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật đá đúc bazan

Tác giả: Phạm, Kim Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng , 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

89. Giáo trình hóa keo

Tác giả: Nguyễn, Sinh Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) .

90. Vật lý xây dựng. P1: Nhiệt và khí hậu

Tác giả: Phạm, Ngọc Đăng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

91. Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên phân tích hóa học vật liệu xây dựng

Tác giả: Vương, Thiệu Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

92. Đề tài: 26.02.04.03 nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

Tác giả: Hoàng, Anh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

93. Đề tài: 26.02.03.05a. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghiệp gốm xây dựng trên cơ sở Silicat Zircon Việt Nam

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

94. Đề tài: 26.02.03.01b. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa Samôt S4 từ cao lanh Tân Mai(Quảng Ninh) phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

95. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Thừa thiên- Huế đến năm 2010

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

96. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng . Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

97. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

98. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế đến năm 2010. Phụ lục: thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnhThừa thiên- Huế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

99. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đến năm 2005

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

100. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN - 1: 1996 đến TCVN- 8: 1996: Gạch xây phương pháp thử

Tác giả: Nguyễn, Đình Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .