Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa samôt từ cao lanh tấn mài Quảng Ninh phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

62. Báo caó kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ đá phun trào núi lửa Chín Nghĩa- Phú Yên làm phụ gia cho xi măng poóc lăng Hoàng Thạch

Tác giả: Lê, Thị Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

63. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

64. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2010

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

65. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2010

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

66. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2010. Phụ lục I : Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

67. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

68. Báo cáo kết quả dự án : "Điều tra lập hệ thống dữ liệu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng" đến năm1998

Tác giả: Vũ, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

69. Báo cáo kết quả đề tài : Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

Tác giả: Thái, Duy Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

70. Báo cáo kết quả đề tài : Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và sử dụng phụ gia trợ nghiền nguyên liệu xi măng Mã số : RD 9729

Tác giả: Nguyễn, Thanh Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

71. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam : Vật liệu chịu lửa Alumo Silicat phương pháp phân tích hóa học.Mã số : 9712

Tác giả: Vương, Thiệu Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

72. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng

Tác giả: Lương, Đức Long.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

73. Tuyển tập các công trìnhnghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1984-1994

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

74. Báo cáo và thông báo hội nghị khoa học và kỹ thuật - lần thứ III

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

75. Tuyển tập các công trìnhnghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1984-1994

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

76. Báo cáo và thông báo hội nghị khoa học và kỹ thuật - lần thứ III

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

77. Báo cáo kết quả :"Nghiên cứu thăm dò công nghệ chế tạo chất phản nhiệt cho sơn chống nóng tường ngoài"

Tác giả: Cao, Tiến Phú.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

78. Báo cáo tổng kết đề tài : Nghiên cứu công nghệ chế tạo vữa dán gạch và đá ốp lát trên cơ sở polyme-xi măng. Mã số RD 01-02

Tác giả: Đào, Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

79. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn : Không khí vùng làm việc - tiêu chuẩn nồng độ tối đa cho phép bụi và chất gây ô nhiễm không khí tại cơ sở sản xuất xi măng TCVN : .2003. Mã số TC11-01

Tác giả: Trần, Tuấn Nhạc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

80. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2000( báo cáo tóm tắt)

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Vịên Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .