Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Vũng Tàu : Sở xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

182. Bản vẽ chế tạo máy rung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

183. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm2020. Phụ lục 1- Thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

184. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Báo cáo chính)

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Đồng Xoài : Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

185. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Đồng Xoài : Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

186. Báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa cacbuasilich(sic) làm tấm kê,. trụ đỡ cho các lò công nghiệp"

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

187. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cáu công nghệ chế tạo bột mầu(đen và xanh) cho gạch gốm granit ốp lát

Tác giả: Trần, Quang Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

188. Báo cáo tổng kết đề tàig nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu compozit polime bảo vệ chống ăn mòn các kết cấu xây dựng. Mã số RD 08-01

Tác giả: Nguyễn, Văn Huynh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

189. Lò đứng thí nghiệm phần lắp đặt và chế tạo thiết bị cơ khí, thiết bị lò và thiết bị đo lường

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

190. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thủy tinh quang học và vật liệu xây dựng phần công nghệ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

191. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn mã số TC 15-01 nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - đá vôi

Tác giả: Ngô, Thế Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

192. Bản vẽ thi công hệ thống thu sét

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

193. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa-phương pháp lấy mẫu thử

Tác giả: Phạm, Minh Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

194. Bản vẽ thi công phần cấp thải nước

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

195. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn TCVN...2002 vật liệu cách nhiệt. phân loại

Tác giả: Lê, Thị Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

196. Báo cáo dự án nghiên cứu sử dụng và định hướng phát triển gạch blốc bê tông ở Việt Nam đến năm 2010 và phát triển vật liệu xây dựng thích hợp cho nông thôn vùng Tây Nguyên. Nội dung thứ 2: Phát triển vật liệu xây dựng thích hợp cho nông thôn vùn

Tác giả: Nguyễn, Thị Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

197. Bản vẽ chế tạo máy sấy xơ sợi

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

198. Báo cáo tổng kết dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất matit bả tường gốc xi măng mã số P-02

Tác giả: Trần, Quốc Tế.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

199. Bản vẽ chế tạo máy rung ngói nhỡ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

200. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn TCVN...ngói tráng men yêu cầu kỹ thuật mã số TC 14-01

Tác giả: Nguyễn, Thị Trãi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .