Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Tài liệu phân tích kiểm nghiệm - 6 - Đá đúc bazan

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1969-1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

162. Dự thảo tiêu chuẩn TCVN 199 Nguyên liệu để sản xuất vật liệu chịu lửa samốt đất sét

Tác giả: Đoàn, Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

163. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCXD 1997 Đá bazan làm phụ gia cho xi măng

Tác giả: Nguyễn, Thanh Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

164. Đề tài: 26.02.06.03 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung(máy rung gạch thuỷ lực R78)

Tác giả: Nguyễn, Huy Thi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

165. Đề tài: 26.02.04.02a Nghiên cứu thuỷ tinh cách điện dáng đứng 10, 20, 35 KV

Tác giả: Văn Xích.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

166. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn phụ gia khoáng cho xi măng

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

167. Sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hóa KĐT2 cho bê tông thủy công

Tác giả: Nguyễn, Văn Hinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện khoa học kỹ thuật xây dựng, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

168. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu cacbuasilic phương pháp phân tích hoá học

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

169. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tạo hình gạch không nung (máy rung gạch thuỷ lực R78)

Tác giả: Nguyễn, Huy Thị.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

170. Sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hóa KĐT2 cho bê tông thủy công (Tóm tắt luận án PTS khoa học kỹ thuật)

Tác giả: Nguyễn, Văn Hinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện khoa học kỹ thuật xây dựng, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

171. Báo cáo dự án điều tra thực trạng và định hướng sử dụng nguyên liệu trong nước và nhập khẩu phục vụ công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng cao cấp

Tác giả: Trần, Khắc Cần.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

172. Đề tài: 26.02.04.03 nghiên cứu sản xuất nồi nấu thuỷ tinh từ nguyên liệu trong nước

Tác giả: Hoàng, Anh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

173. Đề tài: 26.02.03.05b, nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật Bản

Tác giả: Lê, Ngọc Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

174. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Đào, Thị Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

175. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

176. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa, phương pháp xác định độ bền sốc nhiệt

Tác giả: Phạm, Minh Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

177. Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài kỹ thuật sản xuất xi măng trắng (trên cơ sở và nguyên liệu lò nung hiện có trong nước)

Tác giả: Vũ, Ngọc Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

178. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụlục: Thống kê mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn Bình Phước

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

179. Báo cáo tổng kết quả nghiên cứu đề tài 26. 02. 02. 04b nghiên cứu chế tạo xi măng poóc lăng trắng, xi măng màu trên cơ sở clanhke màu bằng lò đứng từ nguyên liệu, thiết bị trong nước

Tác giả: Lại, Thị Mỵ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (3). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

180. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm2020 (báo cáo chính)

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Vũng tàu : Sở xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .