Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Sổ tay chất lượng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

102. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: nghiên cứu sản xuất gạch chịu lửa cao lanh alamin

Tác giả: Ngô, Xuân Quỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

103. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất cốt liệu nhẹ keramzit và bê tông keramit

Tác giả: Nguyễn, Đình Nghị.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

104. Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Báo cáo chính

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

105. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm dùng trong xây dựng cao lanh lọc

Tác giả: Lê, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

106. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn TCVN...2002 bột bả tường

Tác giả: Vũ, Thị Dư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

107. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn TCVN 1999 nguyên liêụ để sản xuất sản phẩm gốm dùng trong xây dựng đất sét: yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử

Tác giả: Đặng, Thị Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

108. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kontum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Kontum

Tác giả: Đào, Thị Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Kontum : Sở xây dựng tỉnh Kontum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

109. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kontum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Đào, Thị Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Kontum : Sở xây dựng tỉnh Kontum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

110. Xưởng sản xuất thực ngiệm gạch chịu lửa kiềm tính manhêdi 150T/N

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

111. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhêdi crôm

Tác giả: Trần, Hữu Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

112. Báo cáo nghiên cứu khả năng chế tạo clanke và xi măng poóclăng từ nguyên liệu Quảng Ninh cho nhà máy xi măng Quảng Ninh

Tác giả: Lê, Thị Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

113. Báo cáo nghiên cứu khả năng chế tạo clanke và xi măng PC50 từ nguyên liệu Quảng Bình cho nhà máy xi măng Thanh Hà - Quảng Bình

Tác giả: Lê, Thị Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

114. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý bụi và chất thải rắn trong sản xuất tấm sóng amimăng - xi măng. Mã số: RD 12-01

Tác giả: Vương, Ly Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

115. Báo cáo kết quả đề tài thăm dò:"Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa manhê- cacbon cho lò luyện thép"

Tác giả: Nguyễn, Quốc Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

116. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở xây dựng Hà Tĩnh, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

117. Mười lăm năm xây dựng và trưởng thành của Viện Vật liệu Xây dựng 1969- 1984

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

118. Dự án: Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 Báo cáo chính

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở xây dựng Hà Tĩnh, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

119. Bản vẽ thi công: lắp đặt hệ thống thải khói lò lửa đảo 6 m3

Tác giả: Nguyễn, Văn Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

120. Đề tài : 26.02.07.03 Sự hình thành hệ thống giá bán buôn vật tư xi măng và hiệu quả kinh tế của nó qua tổ chức cung ứng chuyên ngành Báo cáo tóm tắt

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .