Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây

Tác giả: Nguyễn, thi Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ( báo cáo chính )

Tác giả: Nguyễn, thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .