Tìm thấy 94 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

62. Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng TCVN 4088- 85

Tác giả: -- Viện tiêu chuẩn hóa và thiết kế điển hình

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

63. Xi măng bền sunfat cao SRC.B40 Sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM.C150 - 85 TYPE V

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

64. Hướng dẫn giải thích và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 1994 cho nghành tư vấn kỹ thuật

Tác giả: -- Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

65. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩnTCVN 199 Nguyên liệu để sản xuất gốm sứ xây dựng đất sét yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

66. Dự thảo tiêu chuẩnTCVN... 1995 Nguyên liệu để sản xuất gốm sứ xây dựng cao lanh lọc yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

67. Bê tông TCXD 235: 1999 Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên blốc bê tông dùng làm sàn và mái; TCXD 238: 1999 Cốt liệu bê tông phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng kiềm silíc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

68. Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

69. Hệ chất lượng trong xây dựng TCXD 219: 1998 ; TCXD 220: 1998; TCXD 221: 1998

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

70. Xi măng poóc lăng bền sunfat- yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067:1995

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

71. TCXD 239:2000 Bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ Bộ Xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

72. TCXD 236:1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền. TCXD240:2000 kết cấu bê tông cốt thép phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

Tác giả: -- Viện Khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

73. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 4710: 1997 gạch chịu lửa samốt

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

74. Nguyên liệu cacbua silic- phương pháp phân tích hóa học

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

75. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1450: 1997 gạch rỗng đất sét nung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

76. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1451:1997 gạch đặc đất sét nung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

77. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn nhà nước. Sản phẩm sứ vệ sinh yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử. Mã số : TC: 939

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

78. Báo cáo soát xét tiêu chuẩn nước. Ngói đất sét nung yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử Mã số: TC 9310

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

79. Phụ gia cho xi măng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

80. Báo cáo tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn nhà nước bột mầu xây dựng xanh crôm ôxit

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .