Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở xây dựng Hà Tĩnh, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án: Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 Báo cáo chính

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở xây dựng Hà Tĩnh, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Đắc Lắc đến năm 2010

Tác giả: Tạ, khánh Hiệp. -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Báo cáo quy hoạch phát triển vật liệu xây dưngh tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Tác giả: Tạ, khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cao bằng, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Báo cáo quy hoạch công nghiệp VLXD tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2020

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Yên bái, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .