Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Dự án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ cao lanh và đất sét trắng

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án điều tra tình hình sử dụng vật liệu xây dựng để định hướng giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng cho nông thôn miền núi đến năm 2010

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 phụ lục thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn, thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị đến năm 2010

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Dự án quy hoạch phát triển sản xuất cát nghiền cho xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh; Đặng, Xuân Định; Trần, Huy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Dự án điều tra đánh giá thực trạng công tác quy hoạch vật liệu xây dựng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng lực quản lý quy hoạch vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Phụ lục dự án : Điều tra đánh giá công nghệ các sản phẩm VLXD mới và khả năng thâm nhập vào thị trường Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Dự án : Điều tra , đánh giá công nghệ các sản phẩm VLXD mới và khả năng thâm nhập vào thị trường Việt Nam . Báo cáo chính : Điều tra , đánh giá quá trình thâm nhập công nghệ sản xuất VLXD mới vào thị trượng Việt Nam trong thời gian qua ,đề xuất

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .