Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sunfat cao chứa bari

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên cơ lý xi măng

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

4. Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất xi măng ít tỏa nhiệt ( sản phẩm của đề tài 02 - 02 )

Tác giả: Mai, văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất xi măng ít tỏa nhiệt sử dụng cho công trình bê tông khối lớn : Mã sổ: RD 02- 02

Tác giả: Mai, văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu sản xuất xi măng mác cao PC 60 để đổi mới nâng cấp công nghệ, chất lượng sản phẩm bê tỗng xây dựng. Mã số: RD 31

Tác giả: Mai, văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .