Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cơ sở giải tích toán học

Tác giả: G.M. Fichtengôn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1972Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Cơ sở giải tích toán học T. 1

Tác giả: G.M. Fichtengôn; Hoàng, Hữu Đường; Nguyễn, Hữu Ngự.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .