Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина

Tác giả: Та Минь Хоанг.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М., 2001Nhan đề dịch: Bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина

Tác giả: Tạ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М., 2001Nhan đề dịch: Báo cáo tóm tắt bê tông hạt mịn có phụ gia meta cao lanh.Trạng thái: Không có ĐKCB