Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Tiêu chuẩn Việt Nam 6068- 1995 xi măng poóc lăng bền sun phát: phương pháp xác định độ nở sun phát

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

3. Báo cáo tổng kết đề tài : Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sun phát (chịu mặn) mác cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển. Mã số RDN - 0103

Tác giả: Lương, Đức Long.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viền Vật liệu xây dựng , 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Hướng dẫn công nghệ sản xuất và sử dụng xi măng bền sun phát mác cao. Đề tài : Nghiên cứu sản xuất xi măng bền sun phát mác cao phục vụ cho xây dựng các công trình quốc phòng và công nghiệp trên biển và ven biển

Tác giả: Lương, Đức Long.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Hội thảo khoa học : Xi măng bền sun phát mác cao và bê tông chất lượng cao

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .