Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Математическая обработка физико химических данных

Tác giả: Спиридонов. В. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Московского университета, 1970Nhan đề dịch: Xử lý toán học các dữ liệu hóa lý.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Lý thuyết đô thị và ứng dụng

Tác giả: Claude Berge; Nguyễn, Hữu Nguyên; Nguyễn, Văn Vỵ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Khoa học và kỹ thuật , 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) .

3. Cơ sở giải tích toán học: T2

Tác giả: G.M. Fichtegôn; Hoàng, Hữu Như; Phan, Văn Hạp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp , 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

4. Cơ sở giải tích toán học T. 1

Tác giả: G.M. Fichtengôn; Hoàng, Hữu Đường; Nguyễn, Hữu Ngự.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Lớn) .

5. Problèmes de mathéma tiques générales :Vol 1

Tác giả: Deltheil Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris. : Librairie J. B. Baillière et fils, 1954Nhan đề dịch: Những vấn đề toán học: T1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Pháp .

6. Problèmes de mathématiques générales :Vol 2

Tác giả: Deltheil Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris. : Librairie J. B. Baillière et fils, 1954Nhan đề dịch: Những vấn đề toán học nói chung: T2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Pháp .

7. Матетатические методы исследования операций

Tác giả: Ермольев. Ю. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Вища школа, 1979Nhan đề dịch: Các phương pháp toán học nghiên cứu các phép toán.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

8. Математические вопросы автомамизации производственных процессов

Tác giả: Таран. В. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1968Nhan đề dịch: Những vấn đề toán học tự động hoá các quá trình sản xuất.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

9. Математические модели химических реакторов

Tác giả: Безденежных. А. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Технёка, 1970Nhan đề dịch: Mô hình toán học các lò phản ứng hoá.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

10. Математические методы в химической технике

Tác giả: Батунер. Л. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград. : Химической литературы, 1963Nhan đề dịch: Các phương pháp toán học trong kỹ thuật hoá.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .