Tìm thấy 187 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Неорганические стеклообразующие системы

Tác giả: Роусон. Г.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Мир, 1970Nhan đề dịch: Các hệ dạng thủy tinh vô cơ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Стеклопластики

Tác giả: Киселев. Б. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Химической литературы, 1961Nhan đề dịch: Thủy tinh hữu cơ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Руководство по основам стеклодувного дела

Tác giả: Голь. М. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Л. : Химия, 1967Nhan đề dịch: Hướng dẫn thổi thủy tinh .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

4. Неорганические стеклообразующие системы

Tác giả: Роусон. Г.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Мир, 1970Nhan đề dịch: Hệ vô cơ dạng thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

5. Стеклянные изоляторы

Tác giả: Цимберов. А. И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Энергия, 1973Nhan đề dịch: Thủy tinh cách điện.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

6. Шлифовка и полировка стекла

Tác giả: Смысловой. М. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Л. : Строительству, 1967Nhan đề dịch: Mài và làm bóng thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

7. Glass: The monthly journal of the glass industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1972Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

8. The glass industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1972Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

9. Glass: The recognised organ of the glass industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1970Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

10. The glass industry: The juornal of glass manufacturing

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1969Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

11. The glass industry: The juornal of glass manufacturing

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1968Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

12. The glass industry: the journal of glass manufacturing

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1968Nhan đề dịch: Thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

13. Glass: The recognised organ of the glass industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1967Nhan đề dịch: Thủy tinh: Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

14. Glass Review

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Nhan đề dịch: Tạp chí thủy tinh: American.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

15. Glass Review

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1974Nhan đề dịch: Tạp chí thủy tinh: American.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

16. Glass Review

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Nhan đề dịch: Tạp chí thủy tinh: American.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

17. Glastechnische Berichte

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1968Nhan đề dịch: Công nghệ thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

18. Glastechnische Berichte

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1967Nhan đề dịch: Công nghệ thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

19. Glass the industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1974Nhan đề dịch: Công nghệ thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

20. Glass the industry

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Nhan đề dịch: Công nghệ thủy tinh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .