Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bản liệt kê các văn bản pháp lý để thiết kế xưởng thủy tinh quang học

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Công trình số 049 xưởng thực nghiệm thuỷ tinh quang học

Tác giả: -- Tổng cục hoá chất

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Bản vẽ thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thuỷ tinh quang học và vật liệu xây dựng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Xưởng thực nghiệm thủy tinh quang học. Các tập dự toán và tiền lương

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Thiết kế sơ bộ-Phần xây dựng xưởng thực nghiệm thủy tinh quang học : T6 ; Phần 7 T.6, phần 7

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Thiết kế thi công xưởng phân tích kiểm nghiệm thủy tinh quang học và vật liệu xây dựng phần công nghệ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : bộ xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Xưởng thuỷ tinh quang học báo cáo địa chất công trình ( giai đoạn khảo sát kỹ thuật)

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Tổng cục hoá chất, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Xưởng thủy tinh quang học. Các văn bản hồ sơ pháp lý

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Технология оптического стекла

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Промстройиздат, 1955Nhan đề dịch: Công nghệ thủy tinh quang học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

11. Тонкий отжиг оптического стекла

Tác giả: Гомельский. М. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград. : Машиностроение, 1969Nhan đề dịch: Ủ tinh thủy tinh quang học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .