Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Máy trộn thùng sắt phi 700

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Máy trộn thùng gỗ

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Máy trộn thùng sắt fi 700

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей

Tác giả: Рябинин .Д. Д.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Машиностроение, 1972Nhan đề dịch: Máy trộn cho phối liệu chất dẻo và cao su.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .