Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang đến năm 2010. Phụ lục I : Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần, Duy Hiệt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Báo cáo kết quả dự án : "Điều tra lập hệ thống dữ liệu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng" đến năm1998

Tác giả: Vũ, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng . Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế đến năm 2010. Phụ lục: thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnhThừa thiên- Huế

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Kontum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Kontum

Tác giả: Đào, Thị Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Kontum : Sở xây dựng tỉnh Kontum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Tạ, Khánh Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Tĩnh : Sở xây dựng Hà Tĩnh, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục I: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Hoàng, Văn Nhượng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh hoà Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Báo cáo tóm tắt kết quả dự án "Điều tra lập hệ thống dữ liệu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng" đến năm 1998

Tác giả: Vũ, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và định hướng đến năm2020. Phụ lục 1- Thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh Gia Lai

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pleiku, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

15. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

16. Đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

17. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

18. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Tác giả: Đào, Thị Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

19. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

20. Phụ lục I:Các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .