Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam xi măng poóc lăng chứa bari phương pháp phân tích hóa học. Mã số: Dự thảo tiêu chuẩn, thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn

Tác giả: Trần, Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Sản xuất sunfat bari

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1961Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sunfat cao chứa bari

Tác giả: Mai, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. TCVN 6820: 2001 xi măng poóc lăng chứa bari- phương pháp phân tích hóa học

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Xi măng pooc lăng chứa Bari- Phương pháp phân tích hoá học

Tác giả: -- Viện Vật liệu Xây dựng

Ấn bản: lần 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

7. TCVN 6820 : 2001 Xi măng poóc lăng chứa bari - phương pháp phân tích hóa học

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .