Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam T.9 : Bảo vệ công trình, an toàn vệ sinh môi trường

Tác giả: -- Bộ xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

2. Защита от коррозии подземных сооружений промышленных предприятий

Tác giả: Дубровский .Б. Г.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Технiка, 1979Nhan đề dịch: Bảo vệ các công trình ngầm khỏi xâm thực.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Защита зданий и сооружений от грунтовых вод

Tác giả: Химерик. Ю. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Будiвельник, 1976Nhan đề dịch: Bảo vệ nhà và công trình khỏi nước ngầm .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

4. Защита подземных сооружений от коррозии

Tác giả: Проферансов. В. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1968Nhan đề dịch: Bảo vệ công trình ngầm khỏi xâm thực.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

5. Защита подземных сооружений от коррозии

Tác giả: Проферансов. В. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1968Nhan đề dịch: Bảo vệ công trình ngầm khỏi xâm thực.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .