Độc giả có được cấp tài khoản để đăng nhập vào phần mềm thư viện? Tài khoản sử dụng làm gì?

             Mỗi độc giải của thư viên được cung cấp tài khoản trên hệ thống phần mềm thư viện. Đối với tài khoản được cấp, độc giả có các đặc quyền sau đây:

Xem thêm
Độc giả muốn làm thẻ thư viện cần những thủ tục gì? Liên hệ với bộ phần nào?

Nội dung đang được thư viện cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau. Xin cám ơn!

Xem thêm
Để sử dụng tài liệu của thư viện, độc giả có phải làm thẻ thư viện không?

Nội dung đang được thư viện cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau. Xin cám ơn!

Xem thêm
Những ai được sử dụng dịch vụ của thư viện?

Nội dung đang được cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau. Xin cám ơn!

Xem thêm
Độc giả có thể liên hệ với thư viện bằng cách nào?

Nội dung đang được cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau. Xin cám ơn!

Xem thêm
Thời gian phục vụ độc giả của thư viện Quốc hội như thế nào?

Đối với lĩnh vực thư viện truyền thống, thư viện phục vụ tài liệu cho độc giả theo thời gian làm việc của cơ quan. Cụ thể như sau:

-          Thứ 2 - Thứ 6: Buổi sáng 08h00 đến 11h30, buổi chiều 13h30 đến 17h00

-          Thứ 7 – CN: Thư viện nghỉ phục vụ

Xem thêm

Sự kiện

Sách mới

Dịch vụ