Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Mô tả vật lý: 25 Tr. 30 cm.Chủ đề: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng | Ninh Thuận | Vật liệu xây dựngTóm tắt: Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tài liệu nội sinh
Sẵn sàng 00490
Tổng số đặt mượn: 0

Đánh máy

Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode