Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Máy trộn thùng sắt fi 700

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Mô tả vật lý: 21 bản.Chủ đề: Máy trộn | Máy trộn thùng sắtTóm tắt: giới thiệu về loại máy trộn thùng sắt fi 700
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Biểu ghi không có ĐKCB đính kèm

Bản vẽ

giới thiệu về loại máy trộn thùng sắt fi 700

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode