Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Mô tả vật lý: 40 Tr. 30 cm.Chủ đề: Bình Định | Khoáng sản làm vật liệu xây dựng | Quy hoạch vật liệu xây dựng | Vật liệu xây dựng | Vật liệu xây dựng Bình ĐịnhTóm tắt: Giới thiệu thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tài liệu nội sinh
Sẵn sàng 00445
Tổng số đặt mượn: 0

Đánh máy

Giới thiệu thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode