Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Bản vẽ thi công phần xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu 18 bản vẽ

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Mô tả vật lý: 18 Tr. 29 cm.Chủ đề: Bản vẽ nhà chế biến nguyên liệu | Nhà chế biến nguyên liệuTóm tắt: Giới thiệu xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tài liệu nội sinh
Sẵn sàng 00251
Tổng số đặt mượn: 0

Bản vẽ

Giới thiệu xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode