Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Nghiên cứu sử dụng đá quartzit thu sinh tấm mài Quảng Ninh vào lĩnh vực gốm sứ vật liệu chịu lửa alumôsilicat

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Mô tả vật lý: 20 Tr. 31 cm.Chủ đề: Giới thiệu cách sử dụng sử dụng đá Quartzit thu sinh tấm mài Quảng Ninh vào lĩnh vực gốm sứ vật liệu chịu lửa alumốilicat | Đá Quartizit | Gốm sứ | Quảng Ninh | Vật liệu chịu lửa | Vật liệu chịu lửa alumôsilicat
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tài liệu nội sinh
Sẵn sàng 00028
Tổng số đặt mượn: 0

Đánh máy

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode