Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Tác giả: Nguyễn Thục.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Lưu trữ.Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng Mô tả vật lý: 25Tr. 27cm.Chủ đề: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật | Luận chứng kinh tế kỹ thuật | Vật liệu xây dựngTóm tắt: Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tài liệu nội sinh
Sẵn sàng 00225
Tổng số đặt mượn: 0

Đánh máy

Luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode