Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Hướng dãn lập định mức đơn giá- Dự toán- Giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT 2000

Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : Xây dựng, 2002Mô tả vật lý: 158 Tr. 27 cm.Chủ đề: Công trình xây dựng | Đơn giá | Dự toán | Lập định mức | Máy tính | Phần mềm DT 2000Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán, giá đấu thầu, thanh và quyết toàn công trình xây dựng.Hướng dẫn sử dụng phần DT 2000 tự động hóa tính toán định mức đơn giá, dự toán, giá dự thầu, thanh và quyết toáncong trình xâ
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Thư viện Viện vật liệu xây dựng

Kho tiếng Việt (Lớn)
Sẵn sàng VL00130
Tổng số đặt mượn: 0

Giới thiệu những vấn đề liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán, giá đấu thầu, thanh và quyết toàn công trình xây dựng.Hướng dẫn sử dụng phần DT 2000 tự động hóa tính toán định mức đơn giá, dự toán, giá dự thầu, thanh và quyết toáncong trình xâ

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode