Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam T.9 : Bảo vệ công trình, an toàn vệ sinh môi trường (Biểu ghi số 879)

000 -Trường điều khiển
00801nam a22002297a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120127.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC 006+691
110 ## - Tiêu đề chính -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp quyền Bộ xây dựng
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam T.9 : Bảo vệ công trình, an toàn vệ sinh môi trường
Thông tin trách nhiệm Bộ xây dựng
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Xây dựng,
Năm xuất bản 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 560 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 31 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Tiêu chuẩn
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam T.9 : Bảo vệ công trình, an toàn vệ sinh môi trường
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa An toàn xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bảo vệ công trình
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tiêu chuẩn xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Vệ sinh môi trường
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- VT00248
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Thư viện lưu trữ Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Kiểu tài liệu Kho tài liệu
2016-09-282016-09-28Sẵn sàngSẵn sàngThư viện Viện vật liệu xây dựngVT002482016-09-28Thư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàngSẵn sàngTiếng ViệtKho tiêu chuẩn