Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина (Biểu ghi số 660)

000 -Trường điều khiển
00825nam a22002657a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120125.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn rus
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT691.32
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Та Минь Хоанг
242 ## - Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина
Thông tin trách nhiệm Та Минь Хоанг
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản М.,
Năm xuất bản 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 162 cтр
Kích thước, khổ cỡ 29 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
500 ## - Phụ chú chung
503 b báo cáo tóm tắt
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Giới thiệu về bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bê tông
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bê tông hạt mịn
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Cao lanh
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Phụ gia meta cao lanh
852 ## -
-- Tiếng Nga
-- 00503
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00503
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Nga
ĐKCB
Thư viện sở hữu Dừng lưu thông Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Sử dụng nội bộ Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái mất TL Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
Thư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàngSẵn sàngTiếng NgaThư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàng2016-09-28005032016-09-28Sẵn sàngKho tài liệu nội sinh2016-09-28