Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Biểu ghi số 633)

000 -Trường điều khiển
00944nam a22002537a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120125.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT 691
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Thị Hồng
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Hồng
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Bộ xây dựng,
Năm xuất bản 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 40 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 30 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
500 ## - Phụ chú chung
Đánh máy
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Giới thiệu thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bình Định
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Khoáng sản làm vật liệu xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quy hoạch vật liệu xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Vật liệu xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Vật liệu xây dựng Bình Định
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00445
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Trạng thái mất TL Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện lưu trữ Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Dừng lưu thông Kho tài liệu Sử dụng nội bộ
Tiếng ViệtSẵn sàng2016-09-28Sẵn sàng004452016-09-28Thư viện Viện vật liệu xây dựngThư viện Viện vật liệu xây dựng2016-09-28Sẵn sàngKho tài liệu nội sinhSẵn sàng