Bản vẽ thi công phần xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu (Biểu ghi số 572)

000 -Trường điều khiển
00671nam a22002057a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120124.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT 691
245 0# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Bản vẽ thi công phần xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu
Số của phần/mục trong tác phẩm 18 bản vẽ
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Viện vật liệu xây dựng
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 18 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 29 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
500 ## - Phụ chú chung
Bản vẽ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Giới thiệu xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bản vẽ nhà chế biến nguyên liệu
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nhà chế biến nguyên liệu
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00251
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái mất TL Ngày áp dụng giá thay thế Dừng lưu thông Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Thư viện sở hữu
Kho tài liệu nội sinh2016-12-23002512016-09-28Sẵn sàng2016-09-28Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngTiếng ViệtThư viện Viện vật liệu xây dựngThư viện Viện vật liệu xây dựng