Máy trộn thùng sắt phi 700 (Biểu ghi số 1644)

000 -Trường điều khiển
00426nam a22001817a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120135.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT621.929
245 0# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Máy trộn thùng sắt phi 700
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 11 bản vẽ
Kích thước, khổ cỡ 28cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
500 ## - Phụ chú chung
Bản vẽ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Máy trộn thùng sắt phi 700
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Máy trộn
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00262
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Dừng lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Kho tài liệu Thư viện lưu trữ Trạng thái mất TL Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Sử dụng nội bộ Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu
Sẵn sàng2016-09-28002622016-09-28Kho tài liệu nội sinhThư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàng2016-09-28Tiếng ViệtSẵn sàngSẵn sàngThư viện Viện vật liệu xây dựng