Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học (Biểu ghi số 1636)

000 -Trường điều khiển
00538nam a22001937a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120135.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT666.11
245 0# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 11 bản vẽ
Kích thước, khổ cỡ 28 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
500 ## - Phụ chú chung
Bản vẽ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Thủy tinh
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Thủy tinh quang học
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00287
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Thư viện lưu trữ Kho tài liệu Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Dừng lưu thông Trạng thái mất TL
2016-09-2800287Sẵn sàngThư viện Viện vật liệu xây dựngKho tài liệu nội sinh2016-09-28Tiếng ViệtSẵn sàngThư viện Viện vật liệu xây dựng2016-09-28Sẵn sàngSẵn sàng