Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình (Biểu ghi số 1627)

000 -Trường điều khiển
00855nam a22002297a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120134.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT666.9
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Mai, Văn Thanh
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình
Thông tin trách nhiệm Mai Văn Thanh
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Viện Vật liệu Xây dựng,
Năm xuất bản 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 37 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 30 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bari
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Ninh Bình
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Xi măng
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Xi măng bền sun phat
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00341
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Sử dụng nội bộ Kiểu tài liệu Trạng thái mất TL Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện lưu trữ Dừng lưu thông
Sẵn sàngTiếng ViệtSẵn sàngKho tài liệu nội sinhSẵn sàng003412016-09-28Thư viện Viện vật liệu xây dựng2016-09-282016-09-28Thư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàng