Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Biểu ghi số 1612)

000 -Trường điều khiển
00784nam a22002057a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120134.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC LT691
100 1# - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Tạ, Khánh Hiệp
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Thông tin trách nhiệm Tạ Khánh Hiệp
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Viện Vật liệu Xây dựng,
Năm xuất bản 1996
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 92 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 30 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Lưu trữ
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Đồng bằng sông Cửu Long
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Vật liệu xây dựng
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- 00398
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Kho tài liệu Thư viện lưu trữ Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái mất TL Đăng ký cá biệt Sử dụng nội bộ Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Dừng lưu thông
Kho tài liệu nội sinhThư viện Viện vật liệu xây dựng2016-09-282016-09-28Sẵn sàng00398Sẵn sàngTiếng ViệtThư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàng2016-09-28Sẵn sàng